2. Komiteens behandling

Som et ledd i behandlingen av saken sendte komiteen 11. april 2019 brev til samfunnssikkerhetsministeren. Komiteen mottok svarbrev datert 3. mai 2019.

Korrespondansen følger som vedlegg til innstillingen.

Komiteen fikk også tilsendt et gradert rundskriv ved egen forsendelse 30. april 2019.