Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskingskomiteen, den 11 . juni 2019

Roy Steffensen

Mona Fagerås

leiar

ordførar