Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2020

Dette dokument

  • Innst. 405 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 113 S (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 98

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. juni 2019

Karin Andersen

Heidi Greni

leder

ordfører