Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA–plasser (varig tilrettelagt arbeid)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. juni 2019

Hadia Tajik

Eigil Knutsen

fungerende leder

ordfører