Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. juni 2019

Geir Pollestad

Steinar Reiten

leder

ordfører