Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å sikre tillitsvalgte i offentlige virksomheter som kjøper tjenester, innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren i henhold til allmenngjøringsloven og forskrift.

  2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å senke terskelverdiene for seriøsitetstiltak ved offentlige anbud, slik at flere anbud omfattes av seriøsitetsbestemmelser.

  3. Stortinget ber regjeringen etablere effektive kontrolltiltak og krav overfor NUF-selskaper (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) og mot kontraktørvirksomhet.

  4. Stortinget ber regjeringen utarbeide en rapport om etablering av enkeltpersonforetak blant arbeidsinnvandrere og gjeninnføre antikontraktørklausulen i forskrift om offentlige anbud.

  5. Stortinget ber regjeringen innføre et register over utenlandske tjenesteytere i Norge etter modell av det danske RUT-registeret.»