Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv–Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Dette dokument

  • Innst. 412 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 119 S (2018–2019)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2019

Helge Orten

Tor André Johnsen

leder

ordfører