Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om veg, jernbane og post

Dette dokument

  • Innst. 416 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 110 S (2018–2019)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 6
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2019

Helge Orten

leder og ordfører