Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen

Dette dokument

  • Innst. 422 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 11
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. juni 2019

Helge Orten

Sverre Myrli

leder

ordfører