Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. juni 2019

Geir Jørgen Bekkevold

leder og ordfører