Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – behandling av gradert informasjon mv.

Dette dokument

  • Innst. 426 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgjevar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 12
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 17. juni 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja