Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 21. november 2019

Karin Andersen

Jon Engen-Helgheim

leder

ordfører