Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)

Dette dokument

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 26. november 2019

Karin Andersen

Ove Trellevik

leder

ordfører