Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 64 S (2019–2020)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: Stortingets presidentskap
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 25. november 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja