Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Dette dokument

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. desember 2019

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører