Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 7. januar 2020

Helge Orten

Øystein Langholm Hansen

leder

ordfører