Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Anne Kristine Linnestad

leder

ordfører