Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Pollestad

Nils Kristen Sandtrøen

leder

ordfører