Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Åshild Bruun-Gundersen

leder

ordfører