Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører