Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Erlend Larsen

leder

ordfører