Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven)

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 16. mars 2020

Helge Orten

Jon Gunnes

leder

ordfører