Innstilling fra finanskomiteen om lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond og lov om endringer i skattebetalingsloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 21. mars 2020

Mudassar Kapur

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører