Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24. mars 2020

Lene Vågslid

Jenny Klinge

leiar

ordførar