Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken og Hege Haukeland Liadal om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 12. mai 2020

Geir Jørgen Bekkevold

Sveinung Stensland

leder

ordfører