Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2021

Lene Vågslid

Petter Eide

leder

ordfører