Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører