Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om forbud mot gummigranulat

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. mai 2021

Ketil Kjenseth

Lars Haltbrekken

leder

ordfører