Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å fjerne støtten til Human Rights Service

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 18. mai 2021

Lene Vågslid

Petter Eide

leder

ordfører