Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 25. mai 2021

Geir Pollestad

Margunn Ebbesen

leder

ordfører