Nye medlemmer

Presidentskapet foreslår tre nye medlemmer til EOS-utvalget: Kristin Krohn Devold, Jan Arild Ellingsen og Olav Lysne.

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv fra 2013. Devold var stortingsrepresentant fra 1993 til 2005. Fra oktober 2001 til september 2005 var hun medlem av regjeringen.

Jan Arild Ellingsen er fra 2019 konsulent og har i tillegg ulike styreverv. Ellingsen var stortingsrepresentant fra 2001 til 2017. Fra 2018 er Ellingsen medlem av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Funksjonstiden for dette vervet går ut 31. desember 2021.

Olav Lysne er fra 2019 professor ved OsloMet og fra 2018 administrerende direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering. Fra 1998 til 2019 var han professor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Lysne ledet det regjeringsoppnevnte utvalget om digitale sårbarheter som i 2015 avga NOU 2015:13. Han ledet også utvalget nedsatt av Forsvarsdepartementet for å utrede Etterretningstjenestens tilgang til elektronisk informasjon som passerer landegrensen i fiberoptiske kabler, som leverte sin utredning «Digitalt grenseforsvar» i 2016.