Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2021–2022)
  • Kjeldedokument:
  • Utgjevar: fullmaktskomiteen
  • Sidetal: 56
Til Stortinget
Oslo, i fullmaktskomiteen, den 1. oktober 2021

Sverre Myrli

leder og ordfører