Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
22.10.2019

Prop. 98 L (2018-2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:147 L (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Prop. 118 L (2018-2019)

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:160 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Prop. 131 L (2018-2019)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Blir behandla av Justiskomiteen