Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
30.11.2021

Prop. 232 S (2020-2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
07.12.2021
30.11.2021

Prop. 244 S (2020-2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orientering under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
07.12.2021
30.11.2021

Prop. 13 L (2021-2022)

Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Blir behandla av Næringskomiteen
13.12.2021
03.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2021
03.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.12.2021