Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
01.02.2022

Prop. 234 L (2020-2021)

Endringer i forsikringsavtaleloven mv.(forsikringsdistribusjon mv.)

Blir behandla av Justiskomiteen
01.02.2022

Prop. 212 L (2020-2021)

Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Blir behandla av Næringskomiteen
10.02.2022
03.02.2022

Dokument 8:37 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å reforhandle styringsavtalen med Enova SF

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
15.02.2022
03.02.2022

Dokument 8:44 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å stanse planlagte økninger i strømavgifter

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
10.02.2022
01.02.2022

Dokument 8:25 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentanten Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr

Blir behandla av Næringskomiteen
10.02.2022
01.02.2022

Dokument 8:14 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om profittfrie barnehager

Blir behandla av Utdannings- og forskningskomiteen
08.02.2022
01.02.2022

Dokument 8:43 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Grunde Almeland om diplomatisk boikott av store idrettsarrangementer organisert i autoritære stater

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2022
01.02.2022

Dokument 8:18 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde om en helhetlig ungdomsskolereform

Blir behandla av Utdannings- og forskningskomiteen
08.02.2022
03.02.2022

Dokument 8:39 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Henrik Asheim, Hårek Elvenes, Tore Vamraak, Nikolai Astrup, Mathilde Tybring-Gjedde og Mudassar Kapur om en ekstern kvalitetssikring av beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kabling av kraftoverføring mellom Bærum og Oslo

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
10.02.2022
03.02.2022

Dokument 8:31 S (2021-2022)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve om endring av rovviltforvaltinga

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
15.02.2022
03.02.2022

Dokument 8:30 S (2021-2022)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om straumsituasjonen i Geirangerfjorden etter vedtak om nullutslepp for cruiseskip

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
10.02.2022
01.02.2022

Dokument 3:1 (2021-2022)

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
10.02.2022
01.02.2022

Dokument 3:13 (2020-2021)

Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.02.2022
01.02.2022

Dokument 1 (2021-2022)

Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon - fra statsbudsjett tilstatsregnskap 2020

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
10.02.2022
01.02.2022

Prop. 230 S (2020-2021)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Blir behandla av Justiskomiteen