Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
05.11.2019

Dokument 8:135 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
05.11.2019

Dokument 8:145 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
28.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen