Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
17.02.2022

Prop. 237 L (2020-2021)

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Blir behandla av Finanskomiteen
17.02.2022

Dokument 8:41 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre fritak for merverdiavgift for varer som gis til veldedige formål, for å redusere kasting og destruering av brukbare varer

Blir behandla av Finanskomiteen
23.01.2022

Dokument 8:68 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rauand Ismail, Rasmus Hansson og Une Bastholm om å utsette avgiftsinnbetaling for serveringsbransjen

Blir behandla av Finanskomiteen
23.01.2022

Prop. 51 S (2021-2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)

Blir behandla av Finanskomiteen
24.01.2022
20.01.2022

Prop. 47 L (2021-2022)

Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Blir behandla av Finanskomiteen
21.01.2022
20.01.2022

Prop. 49 L (2021-2022)

Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)

Blir behandla av Finanskomiteen
21.01.2022