Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
09.06.2020

Dokument 8:45 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om styrkede abortrettigheter

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:64 S (2019-2020)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
16.06.2020
09.06.2020

Dokument 8:94 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Arne Nævra om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
Høsten

Prop. 59 L (2019-2020)

Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
Høsten

Prop. 63 L (2019-2020)

Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen
Høsten 2020

Prop. 65 L (2019-2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Blir behandla av Helse- og omsorgskomiteen