Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
22.10.2019

Prop. 131 L (2018-2019)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Blir behandla av Justiskomiteen
19.11.2019

Dokument 8:105 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Blir behandla av Justiskomiteen
19.11.2019

Dokument 8:141 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantane Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Blir behandla av Justiskomiteen
26.11.2019

Dokument 8:95 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett

Blir behandla av Justiskomiteen
26.11.2019

Dokument 8:97 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Blir behandla av Justiskomiteen
26.11.2019

Dokument 8:126 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

Blir behandla av Justiskomiteen
26.11.2019

Prop. 105 L (2018-2019)

Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)

Blir behandla av Justiskomiteen
26.11.2019

Dokument 8:156 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

Blir behandla av Justiskomiteen
05.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Justiskomiteen
Våren 2020

Dokument 8:41 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

Blir behandla av Justiskomiteen