Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
19.11.2019

Meld. St. 18 (2018-2019)

Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Blir behandla av Næringskomiteen