Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
08.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.12.2021
08.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.12.2021
21.12.2021

Meld. St. 35 (2020-2021)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
06.01.2022