Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
05.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Svalbardbudsjettet 2020

Blir behandla av Utenriks- og forsvarskomiteen