Odelstinget - Møte torsdag den 18. januar 2001 kl. 10.45

Dato: 18.01.2001

Referatsaker

Referat

 • 1.(42)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (Besl. O. nr. 37 (2000-2001))

  2. lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 38 (2000-2001))

  3. lov om havbeite (Besl. O. nr. 39 (2000-2001))

  4. lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (helligdagsfredning) (Besl. O. nr. 40 (2000-2001))

  5. lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (Besl. O. nr. 41 (2000-2001))

  6. lov om endring i midlertidig lov 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder (Besl. O. nr. 42 (2000-2001))

  7. lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter (Besl. O. nr. 43 (2000-2001))

  8. lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (Besl. O. nr. 44 (2000-2001))

  9. lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (Besl. O. nr. 45 (2000-2001))

  10. lov om endring i passloven (økt passgebyr) (Besl. O. nr. 46 (2000-2001))

  11. lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover (Besl. O. nr. 47 (2000-2001)) 12. lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning) (Besl. O. nr. 48 (2000-2001))

  13. lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (Besl. O. nr. 49 (2000-2001))

  14. lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover (Besl. O. nr. 50 (2000-2001))

  15. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 51 (2000-2001))

  16. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 52 (2000-2001))

  17. lov om elektronisk signatur (Besl. O. nr. 53 (2000-2001))

  18. lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Besl. O. nr. 54 (2000-2001))

  19. lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. (Besl. O. nr. 55 (2000-2001))

  20. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 56 (2000-2001))

  21. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Besl. O. nr. 57 (2000-2001))

  22. lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 58 (2000-2001))

  23. lov om endring i overgangsregel til lov 14. april 2000 nr. 30 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 59 (2000-2001))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(43)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 20 (2000-2001))

  2. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 21 (2000-2001))

  3. lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. (Besl. O. nr. 22 (2000-2001))

  4. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 23 (2000-2001))

  5. lov om oppheving av lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 28 (2000-2001))

  6. lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Besl. O. nr. 24 (2000-2001))

  7. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 25 (2000-2001))

  8. lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Besl. O. nr. 26 (2000-2001))

  9. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 27 (2000-2001))

  10. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 29 (2000-2001))

  11. lov om endring i lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 30 (2000-2001))

  12. lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (Besl. O. nr. 31 (2000-2001))

  13. lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover (Besl. O. nr. 16 (2000-2001))

  14. lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler (Besl. O. nr. 2 (2000-2001))

  15. lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (Besl. O. nr. 6 (2000-2001))

  16. lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter (Besl. O. nr. 43 (2000-2001))

  17. lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (Besl. O. nr. 41 (2000-2001))

  18. lov om endring i midlertidig lov 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder (Besl. O. nr. 42 (2000-2001))

  – er sanksjonert under 15. desember 2000

 • 3.(44)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (Besl. O. nr. 36 (2000-2001))

  2. lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) (Besl. O. nr. 34 (2000-2001))

  3. lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) (Besl. O. nr. 35 (2000-2001))

  4. lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. (Besl. O. nr. 55 (2000-2001))

  5. lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover (Besl. O. nr. 47 (2000-2001))

  6. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 56 (2000-2001))

  7. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Besl. O. nr. 57 (2000-2001))

  8. lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 58 (2000-2001))

  9. lov om endring i overgangsregel til lov 14. april 2000 nr. 30 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 59 (2000-2001))

  10. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Besl. O. nr. 32 (2000-2001))

  11. lov om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. (Besl. O. nr. 33 (2000-2001))

  12. lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 7 (2000-2001))

  13. lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 8 (2000-2001))

  14. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 9 (2000-2001))

  15. lov om havbeite (Besl. O. nr. 39 (2000-2001))

  16. lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (Besl. O. nr. 13 (2000-2001))

  17. lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 38 (2000-2001))

  18. lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (Besl. O. nr. 45 (2000-2001))

  19. lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Besl. O. nr. 54 (2000-2001))

  20. lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning) (Besl. O. nr. 48 (2000-2001))

  21. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 52 (2000-2001))

  22. lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 51 (2000-2001))

  23. lov om endringer i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (Besl. O. nr. 19 (2000-2001))

  24. lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover (Besl. O. nr. 50 (2000-2001))

  – er sanksjonert under 21. desember 2000

 • 4.(45)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om vaktvirksomhet

  (Besl. O. nr. 15 (2000-2001))

  - er sanksjonert under 5. januar 2001

 • 5.(46)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (Besl. O. nr. 17 (2000-2001))

  - er sanksjonert under 12. januar 2001

  Samr.: Nr. 1–5 vert lagde ved protokollen.

 • 6.(47)

  Lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova) (Ot.prp. nr. 35 (2000-2001))

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(48)

  Lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse (Ot.prp. nr. 36 (2000-2001))

  Samr.: Vert send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 8.(49)

  Lov om endring i politiloven (overvåkingstjenestens oppgaver m.v.) (Ot.prp. nr. 29 (2000-2001))

 • 9.(50)

  Lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense) (Ot.prp. nr. 31 (2000-2001))

  Samr.: Nr. 8 og 9 vert sende justiskomiteen.

 • 10.(51)

  Lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Ot.prp. nr. 34 (2000-2001))

  Samr.: Vert send kommunalkomiteen.

 • 11.(52)

  Lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven) (Ot.prp. nr. 30 (2000-2001))

  Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12.(53)

  Lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser) (Ot.prp. nr. 33 (2000-2001))

  Samr.: Vert send næringskomiteen.

 • 13.(54)

  Lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising) (Ot.prp. nr. 32 (2000-2001))

  Samr.: Vert send samferdselskomiteen.