Stortinget - Møte onsdag den 5. april 1995

Dato: 05.04.1995