Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000
President: Hans J. Røsjorde