Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han, med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3, siste ledd, har bestemt at det kun blir gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan ferdigbehandles innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Olav Gunnar Ballo til statsministeren, vil bli besvart av justisministeren. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 35, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 5, 6, 7 og 8, fra henholdsvis representantene Tor Nymo, Bjørn Hernæs, Per Roar Bredvold og Trond Helleland til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Gunnar Kvassheim til kulturministeren, vil bli besvart av finansministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av kulturministeren på vegne av finansministeren. Etter anmodning fra kulturministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart etter spørsmål 48, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmålene 16, 17 og 18, fra henholdsvis representantene Per Roar Bredvold, Ågot Valle og Børge Brende til kulturministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 48, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmålene 26, 29 og 30, fra henholdsvis representantene May Britt Vihovde, Jan Simonsen og Per Ove Width til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 27, 28 og 31, fra henholdsvis representantene Steinar Bastesen og Øystein Hedstrøm til fiskeriministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 44, fra representanten Odd Einar Dørum til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Gunnar Kvassheim. Dessuten ble spørsmål 13 behandlet før spørsmål 11.

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 13

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 2

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41

Spørsmål 42

Spørsmål 43

Spørsmål 44

Spørsmål 45

Spørsmål 46

Spørsmål 47

Spørsmål 48

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18