Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 5

Fra representanten Tor Nymo til forsvarsministeren:

«Forsvarssjefens internrevisjon er kommet i søkelyset ved at pressen har referert fra kritiske rapporter den har utarbeidet. Ifølge media skal internrevisjonen nå legges ned. I Forsvaret er det behov for et organ som har en uavhengig stilling, for å evaluere alle nivåer på et fritt grunnlag. Det kan nå synes som om man vil fjerne denne avdelingen, fordi den har kommet med kritikk av effektivitet og måloppnåelse i Forsvaret.

Er den planlagte nedleggelsen i tråd med statsrådens ønsker?»