Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Referatsaker

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.