Stortinget - Møte onsdag den 14. mars 2001 kl. 10

Dato: 14.03.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Gunnar Kvassheim til utenriksministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Ansgar Gabrielsen til nærings- og handelsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 4, fra representanten Kjellaug Nakkim til finansministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren på vegne av finansministeren.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22