Stortinget - Møte mandag den 21. mai 2001 kl. 11

Dato: 21.05.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.45.