Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2002 kl. 10

Dato: 22.05.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Sigvald Oppebøen Hansen til finansministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Per Roar Bredvold til kultur- og kirkeministeren, vil bli besvart av olje- og energiministeren på vegne av kultur- og kirkeministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra olje- og energiministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 10, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 4, fra representanten Signe Øye til landbruksministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til barne- og familieministeren, vil bli besvart av sosialministeren på vegne av barne- og familieministeren, som er bortreist. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Eirin Faldet.

Spørsmålene 12 og 14, fra henholdsvis representantene Ågot Valle og Arne Lyngstad til barne- og familieministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Siri Hall Arnøy til barne- og familieministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 15, fra representanten Marit Arnstad til fiskeriministeren, vil bli besvart av sosialministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Svein Roald Hansen til arbeids- og administrasjonsministeren, er overført til kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da kommunal- og regionalministeren er bortreist.

Spørsmål 20, fra representanten Oddbjørg Ausdal Starrfelt til nærings- og handelsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 21, fra representanten Gjermund Hagesæter til kommunal- og regionalministeren vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Odd Roger Enoksen til forsvarsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 1, dvs, først i spørretimen.

Presidenten: Det første spørsmålet som vil bli behandlet, er altså spørsmål 22.

Spørsmål 22

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 3

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24