Stortinget - Møte onsdag den 6. november 2002 kl. 10

Dato: 06.11.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Steinar Bastesen til statsministeren, vil bli besvart av utenriksministeren.

Spørsmål 4, fra representanten Trond Giske til kultur- og kirkeministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Gunn Karin Gjul til justisministeren, vil bli tatt opp at representanten Anne Helen Rui.

Spørsmål 13, fra representanten Heidi Sørensen til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 14 og 15, fra henholdsvis representantene Inge Ryan og Signe Øye til barne- og familieministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Øystein Hedstrøm til barne- og familieministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av barne- og familieministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra nærings- og handelsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 21, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 24, fra representanten Bjørgulf Froyn til samferdselsministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 28 og 29, fra henholdsvis representantene Sylvia Brustad og Kjetil Bjørklund til miljøvernministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 3.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 16

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27